Mölndals stad vill skapa attraktiva utemiljöer som lockar till möten, rörelse, rekreation och lärande. Mölndal kommer därför knyta stadens invånare och besökare till spontanidrottsplatser och parker, genom allas favoritleksak, mobilen. Piffls delningsplattform av sport och fritid visualiserar alla områden i staden där man kan utöva aktiviteter och ger tillgång till aktivitetsboxar fyllda med utrustning för rörelse och lek i några av stadens utemiljöer. 

- Vi hoppas på att aktivitetsboxarna ska locka till mer rörelse och umgänge i våra parker. Att vi också kan vara med och bidra till en liten del av ett delningssamhälle där inte alla behöver äga varsin uppsättning av allting ser vi också positivt ur hållbarhetssynpunkt, säger Maria Modin, enhetschef stadsmiljö på tekniska förvaltningen.

Aktivitetsboxarnas innehåll anpassas efter platsen och människorna omkring den, exempelvis kommer det finnas discar till discgolfbanan i boxen vid Åbybergsparken. Till vintern när snön faller byts aktiviteter som kubb och strandtennis ut mot stjärtlappar.

Piffl kommer till 5 olika platser i Mölndal under året

  • Stadsparken
  • Stensjöpromenaden
  • Åby näridrottsplats
  • Åbybergsparken, vid discgolfbanan
  • Våmmedals näridrottsplats

- Jättekul att Mölndal är så snabba i denna omställning! Vi ser fram emot att bidra till en attraktiv utemiljö där människor får och tar fler chanser att röra på sig. I farten som delningsekonomi växer fram tror vi det kommer bli standard att en basketbollplan också ger tillgång till några basketbollar i framtiden, säger William Nimbs, en av Piffls grundare.