Piffls delningsplattform ska ge Kalmars invånare och besökare tillgång till spel- och sportutrustning direkt vid stadens aktivitetsytor och näridrottsplatser. Genom att öka tillgången av utrustning hoppas Kalmar kommun inspirera till mer rörelse och aktivitet i deras offentliga utemiljöer. 

Hittills har stadens aktivitetsytor och näridrottsplatser saknat tillhörande utrustning, något som kommunen nu ändrar på med hjälp av Piffl.

- Vi vill ge fler invånare i Kalmar tillgång till mer och större utbud för en aktiv fritid. Vi tror, trots våra alltmer digitaliserade liv, att leken i det fysiska rummet är något människan vill, behöver och kommer att fortsätta med. Kanske ännu mer i framtiden, säger Maia Dahlberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kalmar kommun har sedan flera år använt Fritidsbanken för att hjälpa till med lån av utrustning. Nu tar kommunen nästa steg i sin satsning.

Aktivitetsboxarna placeras till en början ut vi Skälby och Långviken. Om intresset är tillräckligt stort kan aktivitetsboxar från Piffl tillkomma vid fler aktivitetsytor och näridrottsplatser i kommunen. 

- Vi är så glada över att Kalmar kommun möjliggör en aktiv fritid till alla genom att demokratisera tillgången av spel- och sportutrustning i deras offentliga utemiljöer, säger William Nimbs, en av Piffls grundare.