Bild på TRiQs innovativa träningsytor och aktivitetsbox som ger tillgång till Piffl redskap.

Innovativa spontanaktivitetsytor möter tillgång i ett nytt samarbete mellan Piffl och TRiQ.

TRiQ skapar spontanidrottsanläggningar som ger besökare möjligheten till mer kreativ och rolig träning. Dessa smarta lösningar fungerar utmärkt för sig själva eller som ett komplement till redan befintliga aktivitetsytor. Anläggningarna är varierande och fungerar lika bra till fotboll som handboll och tennis, utrustning Piffl ger tillgång till direkt på plats.

Piffl och TRiQ delar visionen om ett samhälle där det är enkelt för människor att spontanaktivera sig. I en tid där föreningsidrotten tappar deltagare är det viktigt att inspirera barn och ungdomar att en aktiv livsstil inte endast är hälsosamt utan också roligt. De flera redskap Piffl ger tillgång till, i kombination med TRiQs flexibla idrottsytor, gör det enkelt för invånare och besökare att utöva spontanidrott och bilda en aktiv och hälsosam livsstil.

Först ut att ta till sig båda koncepten är Kalmar kommun, där det i området Oxhagen kommer finnas direkt tillgång till 26 olika aktiviteter och sporter på en och samma arena, för alla människor, alla dagar i veckan!