Höganäs kommun ökar möjligheterna till en aktiv fritid genom att ta in Piffl. Piffl är en delningsplattform som ger tillgång till spel- och sportutrustning direkt vid städers aktivitetsytor och näridrottsplatser.

Genom Piffls app får kommunens invånare och besökare tillgång till aktivitetsboxar som är fyllda med olika utomhusspel, träningsredskap och idrottsutrustning.

Den första aktivitetsboxen i Höganäs är fylld med bland annat skateboards, kickbikes och basketbollar. Innehållet och utbudet av utrustning kommer variera och är framtaget för att passa området där aktivitetsboxen är placerad.

– Det ska inte spela någon roll om du bor i Höganäs en dag, ett år eller hela livet. Alla ska ha samma möjlighet till en aktiv fritid. Vi tror att trots våra allt mer digitaliserade liv så är leken i det fysiska rummet något människan vill, behöver och kommer att fortsätta med. Kanske ännu mer i framtiden, säger Emma Nilsson på kultur- och fritidsförvaltningen.

Höganäs kommun öppnar upp för att fler aktivitetsboxar från Piffl kommer att ställas ut för att göra utrustning till sport och aktiviteter tillgängligt för ännu fler människor.