Krocket

Krocket

Allas sommarstugefavorit - krocket. Slå ett klot genom 10 bågar i rätt ordning för att bli en fribrytare. Därefter, jaga dina motståndare!

Regler

Krocket kan spelas av 2-6 personer. För att vinna ska spelaren slå sitt klot fram och tillbaka på en bana med tio bågar, längs en given rutt. Först i mål vinner. 

Placera ut två bågar i mitten av banan som formar den så kallade kronan/kyrkan. Två käppar placeras ut, en där matchen startar och slutar, den så kallade fotkäppen och en på motstående sida där spelet vänder tillbaka, kallad för huvudkäppen. Placera ut en pinne i varje hörna av planen för att markera ut dess storlek, en plan brukar va ungefär 14x24 meter. 

Deltagarna spelar efter färg i den ordning som visas på utgångskäppen. 

Den första spelaren lägger sitt klot på en fots avstånd och försöker slå klotet genom första och andra bågen. Skulle spelaren missa första bågen får denne ta upp sitt klot och börja om nästa gång det är spelarens tur. 

Varje gång klotet passerar en båge får spelaren ett extra slag per passerad båge. Kronan/kyrkan räknas som två passerade bågar. En spelare kan högst få två extra slag per tur. 

Skulle klotet stanna i en båge måste klotet slås tillbaka nästa gång det är spelarens tur för att senare försöka klara bågen vid nästkommande slag. 

Om en spelare träffar en motståndarens klot, får denne lägga sitt klot mot motståndarens för att knocka iväg motståndarens klot. Det är inte tillåtet att sätta ner foten på sitt eget klot vid knockandet.

När alla bågar är passerade i rätt ordning (fram och tillbaka genom alla tio bågar) ska spelaren slå sitt klot över halva banans längd (inte genom bågarna). Misslyckas detta måste spelaren slå tillbaka sitt klot och försöka igen när det är dennes tur. 

Efter avklarat slag blir spelaren “fribytare”, vilket går ut på att försöka krockera samtliga spelare som passerat tredje bågen. När detta är gjort ska fotpinnen träffas. Missas fotpinnen två gånger måste spelaren börja om processen med att krockera alla motspelares klot. 

Om spelarens klot under spelets gång skulle hamna utanför banan eller träffa fotpinnen innan motståndarens klot krockerats är spelarens klot “dött” och dennes spel börjas om från början.

Med stöd av

Almi logotyp
Vinnova logotyp
Connect Sverige logotyp
coompanion-2
Västra Götaland Regionen logotyp
Founders Loft logotyp

Kontakta oss

Support: +46 10 204 00 66
Huvudkontor: +46 10 204 00 65

Email: info@piffl.se

Vera Sandbergs Allé 5B
411 33  Göteborg

Integritetspolicy   Användarvillkor   Copyright © 2021 Open Play AB